Địa chỉ: K1/46 Tạ Quang BửuHai Bà Trưng
Điện thoại: 02438691806
Facebook