A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đơn đăng ký tuyển sinh năm học 2021- 2022

Mã số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO MẪU GIÁO

Năm học 2021 - 2022

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường Mầm non Bách Khoa

 

      Họ và tên học sinh:............................................. Nam/Nữ:.............. Dân tộc:...................

    - Đối tượng chính sách: ....................      Nguyên quán:...............................................

    - Ngày sinh: ........./....../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):....................... Học sinh khuyết tật: ..............

    - Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

    - Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

    - Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: ..............................................................................................

1. Họ tên mẹ: .................................................................. Ngày tháng năm sinh: ...........................

Số CMND/Căn cước công dân ...................................... Ngày cấp.....................

Nơi cấp............................................................................................................

Gmail:..............................................................................................................

Nghề nghiệp ................................................................  SĐT...........................................

2. Họ tên cha: .............................................................. Ngày tháng năm sinh: ..............................

Số CMND/Căn cước công dân ................................... Ngày cấp.....................

Nơi cấp............................................................................................................

Gmail:..............................................................................................................

Nghề nghiệp................................................................  SĐT...........................................

3.Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ..................................................... Ngày tháng năm sinh: .........................

Số CMND/CCCD: ..............................                                  SĐT.......................................

    Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường ........................................... cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp ..................... năm học 2021 - 2022 của quý trường; nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

    Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO MẪU GIÁO

Năm học 2021 - 2022

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh trường Mầm non Bách Khoa

 

      Họ và tên học sinh:............................................. Nam/Nữ:.............. Dân tộc:...................

    - Đối tượng chính sách: ....................      Nguyên quán:...............................................

    - Ngày sinh: ........./....../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):....................... Học sinh khuyết tật: ..............

    - Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

    - Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): ........................................

      Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): ..................................

    - Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: ..............................................................................................

1. Họ tên mẹ: .................................................................. Ngày tháng năm sinh: ...........................

Số CMND/Căn cước công dân ...................................... Ngày cấp.....................

Nơi cấp............................................................................................................

Gmail:..............................................................................................................

Nghề nghiệp ................................................................  SĐT...........................................

2. Họ tên cha: .............................................................. Ngày tháng năm sinh: ..............................

Số CMND/Căn cước công dân ................................... Ngày cấp.....................

Nơi cấp............................................................................................................

Gmail:..............................................................................................................

Nghề nghiệp................................................................  SĐT...........................................

3.Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ..................................................... Ngày tháng năm sinh: .........................

Số CMND/CCCD: ..............................                                  SĐT.......................................

    Tôi viết đơn này đề nghị Ban tuyển sinh trường ........................................... cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp ..................... năm học 2021 - 2022 của quý trường; nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

    Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết khác
Liên hệ với nhà trường