• Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0988263246
  • Email:
   dungmnvb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   văn thư
  • Điện thoại:
   0987810808
  • Email:
   nguyenthitho06121982@gmail.com
Liên hệ với nhà trường