Địa chỉ: K1/46 Tạ Quang BửuHai Bà Trưng
Điện thoại: 02438691806
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0982731469
  • Email:
   nguyenthivan200284@gmail.com
 • Bùi Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0987406320
  • Email:
   haithuy03021988@gmail.com
 • Trần Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0963176905
  • Email:
   giangt263@gmail.com
 • Nguyễn Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Quản Lý
  • Email:
   nbichngoc71@gmail.com
 • Trần Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư
  • Điện thoại:
   0983334173
  • Email:
   tranmaianh31291@gmail.com
 • Trần Thị Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0983334173
  • Email:
   tranmaianh31291@gmail.com
 • Trần Thị Khuyên Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0904821209
  • Email:
   minh281283@gmail.com
 • Đặng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0975624544
  • Email:
   dangphuong22101983@gmail.com
 • Đặng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nuôi
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp nấu ăn
  • Điện thoại:
   0975624544
  • Email:
   dangphuong22101983@gmail.com
 • Phạm Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0985324266
  • Email:
   phamtruong271085@icloud.com
 • Nguyễn Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0925723333
  • Email:
   kimnhungcharming@gmail.com
Facebook