• Trần Thị Khuyên Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0904821209
  • Email:
   minh281283@gmail.com
 • Phạm Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0985324266
  • Email:
   phamtruong271085@icloud.com
 • Đặng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nuôi
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp nấu ăn
  • Điện thoại:
   0975624544
  • Email:
   dangphuong22101983@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0982178436
  • Email:
   thoan0526@gmail.com
 • Nguyễn Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0925723333
  • Email:
   kimnhungcharming@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0968742428
  • Email:
   nguyenhuyen25101982@icloud.com
 • Nguyễn Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0962738898
  • Email:
   minhchuyen26081980@gmail.com
Liên hệ với nhà trường