Thông tin chi tiết:
Mai Thị Hằng
GV- Trưởng BTTND Mai Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 07/02/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao Đẳng
Trình độ Cao Đẳng
Thuộc về bộ phận Chuyên Môn
Địa chỉ Trường Mầm Non Bách Khoa
Điện thoại 0914440675
Email maihang7275@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Liên hệ với nhà trường