Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hoài
Giáo viên Lê Thị Thu Hoài
Ngày tháng năm sinh 13/08/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao Đẳng
Trình độ Cao Đẳng
Thuộc về bộ phận Chuyên Môn
Địa chỉ Trường mầm non Bách Khoa
Điện thoại 0912016248
Email lethuhoai130875@mail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo Viên
Liên hệ với nhà trường