• Trương Thuý Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0976760701
 • Nguyễn Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0945076997
  • Email:
   quynhhoanguyen0509@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0979402511
  • Email:
   lehongbich84@gmail.com
 • Vũ Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983130343
  • Email:
   vulananhmnbk@gmail.com
 • Phạm Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối - Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0936573338
  • Email:
   thuhuyen16051979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0982731469
  • Email:
   nguyenthivan200284@gmail.com
 • Trịnh Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0912500066
  • Email:
   thongocdethuong2109@gmail.com
 • Chu Cẩm Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
  • Điện thoại:
   0985637318
  • Email:
   chucamly271@gmail.com
 • Mai Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Trưởng BTTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0914440675
  • Email:
   maihang7275@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0903478299
  • Email:
   thuhuongtm2011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986955204
  • Email:
   hieunguyenmnbk@gmail.com
Liên hệ với nhà trường