• Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0982731469
  • Email:
   nguyenthivan200284@gmail.com
 • Trịnh Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0912500066
  • Email:
   thongocdethuong2109@gmail.com
 • Chu Cẩm Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
  • Điện thoại:
   0985637318
  • Email:
   chucamly271@gmail.com
 • Mai Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Trưởng BTTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0914440675
  • Email:
   maihang7275@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0903478299
  • Email:
   thuhuongtm2011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986955204
  • Email:
   hieunguyenmnbk@gmail.com
 • Nguyễn Kim Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0383882809
 • Lương Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0985225569
  • Email:
   luongthanhtuyen1983@gmail.com
 • Đỗ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975168213
  • Email:
   dotrungphuong@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0912016248
  • Email:
   lethuhoai130875@mail.com
 • Phùng Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối MGB - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0983220791
  • Email:
   Phuctrang14122012@gmail.com
Liên hệ với nhà trường