• Trương Thuý Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0976760701
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0982731469
  • Email:
   nguyenthivan200284@gmail.com
 • Trịnh Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0912500066
  • Email:
   thongocdethuong2109@gmail.com
 • Chu Cẩm Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
  • Điện thoại:
   0985637318
  • Email:
   chucamly271@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986955204
  • Email:
   hieunguyenmnbk@gmail.com
 • Đỗ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0975168213
  • Email:
   dotrungphuong@gmail.com
 • Phùng Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối MGB - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0983220791
  • Email:
   Phuctrang14122012@gmail.com
 • Nguyễn Thùy Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0936329687
  • Email:
   thuylienmnbk@gmail.com
 • Lâm Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0964620798
  • Email:
   Lamngochuyen199898@gmail.com
 • Dương Cẩm Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0904758884
  • Email:
   duongcamanh1212@gmail.com
 • Triệu Hà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0904922794
  • Email:
   trieumy0108@gmail.com
Liên hệ với nhà trường