Thông tin chi tiết:
Trần Hồng Giang
Chủ Tịch Công đoàn Trần Hồng Giang
Ngày tháng năm sinh 12/02/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Ban Giám hiệu
Địa chỉ Trường Mầm Non Bách Khoa
Email giangt263@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Hiệu Phó chuyên môn
Liên hệ với nhà trường