• Trần Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   giangt263@gmail.com
 • Nguyễn Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư - Hiệu Phó nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Quản Lý
  • Email:
   nbichngoc71@gmail.com
Liên hệ với nhà trường