• Trần Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0963176905
  • Email:
   giangt263@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0946659595
 • Vũ Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983130343
  • Email:
   vulananhmnbk@gmail.com
Liên hệ với nhà trường